Stichting Eigentijdse Verbindingen

Blog

18 maart 2016
Bouwen aan een Gemene Goed Economie
Ontwikkelingen vragen steeds meer om een samenleving die het algemeen belang in het middelpunt plaatst van alle economische activiteit en om betrokkenen die de maatschappelijke en economische vraagstukken van dit moment aan kunnen. Het netwerk Gemene Goed Economie organiseert een cursuscyclus waarin u kennismaakt met de gemene goed economie en vanuit verschillende perspectieven, zoals ondernemer, consument en gemeenschap, meebouwt aan een economie die menswaardig, cooperatief en solidair, ecologisch, rechtvaardig, democratisch en transparant is.

6 november 2015
VioNet is het digitale netwerkprogramma van Eigentijdse Verbindingen. In 2015 is de stap genomen om het netwerkprogramma ook digitaal te maken, waardoor de mogelijkheden om met netwerkprogramma's te werken enorm zijn uitgebreid. Zo is het digitale netwerkprogramma opgebouwd uit een aantal tools waar betrokkenen zelfstandig mee kunnen werken, zijn alle opbrengsten van het netwerkprogramma digitaal zichtbaar en toegankelijk en geeft het digitale netwerkprogramma de mogelijkheid om netwerkprogramma's van verschillende wijken of steden met elkaar te verbinden en ook weer te koppelen aan buurtwebsites en andere sociale media. Het digitale netwerkprogramma werkt als een raamwerk en bouwt aan een levende netwerkstructuur waarmee iedere stad of wijk op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Het eigen potentieel van verschillende steden en wijken wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig om uit te wisselen of te bundelen en iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.

5/10/2015
Denktank Academische vernieuwing.
In gesprek over de toekomst van de universiteiten, de positie van de wetenschap in de samenleving en het identiteit geven aan het onderzoekend vermogen van de samenleving. Een inspirerende ochtend waarin ruimte was om vanuit verschillende perspectieven mogelijke toekomsten te verkennen. De kunst van organiseren vraagt aandacht. Besef dat het grootste potentieel aan onderzoekers buiten de universiteiten participeert.

25/06/2015
In gesprek over kwaliteit van onderwijs
Donderdag 25 juni 2015 zijn we met een paar honderd mensen bij elkaar geweest om te praten over de kwaliteit van onderwijs. Heel interessant om met elkaar in gesprek te zijn en de vraag te stellen wat kwaliteit is. Verschillende mensen hadden deze vraag ook vooraf al verwerkt in een essay. Een goed voorbereiding op de conferentie. Maar…. Hoe nu verder. Ik zie een conferentie graag als een ontmoetingsmoment in een doorgaand gesprek. Maar waar wordt dit gesprek verder gevoerd. Hoe gaat dit verder? Via het inleidende interview met Roel kwam ook mijn herinnering aan mijn vader terug en het thema toewijding. lees verder

Blogarchief 2013/2014


6/03/2015
Gemeenschappelijk gedragen Ondernemingen: In een tijd waarin onze huidige economie ter discussie staat, is het interessant om waar te nemen hoe we met nieuwe initiatieven weer terug komen bij de kern van (samen)leven en willen bijdragen aan een economie die het algemeen belang dient. Dat is hoopvol. Tegelijkertijd beseffen we ook dat het een hele kunst is om aan de verbindingen te bouwen die nodig zijn om gemeenschappelijk gedragen ondernemingen van de grond te krijgen en levend te houden. De praktijkvoorbeelden die Wietse Bakker en André Nelis/Henk Pruiksma hebben ingebracht, geven een schat aan informatie, laten een heleboel mogelijkheden zien en ook veel vragen. Naast de eigen ondernemendheid, de betrokkenheid van klanten, de samenwerking in netwerken en zelfstandige ondernemers die aanhaken, vragen nieuwe initiatieven ook vaak afstemming met overheden om ruimte te vinden in bestaande regelgeving. Regelmatig komt de vraag naar voren hoe een economie, die bijdraagt aan het algemeen belang er uit ziet.

6/01/2015

In het jaaroverzicht 2014 vind je concepten, projecten, netwerkprogramma's, netwerken en trainingen, waaraan Eigentijdse Verbindingen werkt en/of heeft gewerkt in 2014.

9/10/2014
In gesprek over de netwerkprofessionaliteit van de samenleving. Als we consequent uitgaan van netwerkbenadering, dan zou je kunnen zeggen dat een netwerkprofessional een netwerk is en niet één individu. Juist door verschillende inbreng bij elkaar te brengen ontstaat netwerkprofessionaliteit. En het mooie van een netwerk is dat het juist door de diversiteit heel wordt. Met Bruno Latour gaan we er van uit dat ieder mens vergezeld gaat van netwerken en dat een netwerk niet alleen uit mensen bestaat maar uit alles wat betrokken is.

31/01/2014
Opnieuw kijken naar ondernemerschap en de rol van ondernemerschap in de samenleving. Op zoek naar ondernemers die met hun eigenheid bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van de (lokale) gemeenschap. Die meebouwen aan een samenleving die menswaardig, coöperatief, ecologisch, rechtvaardig, democratisch en transparant is. Is dat niet gewoon goed ondernemerschap? Lees verder

12/07/2013
Anne-Marie Poorthuis: Onlangs kreeg ik via mijn oom een schriftje onder ogen waarin mijn overgrootvader, die hoofdonderwijzer was in Ageloo, verslag deed van de oprichting van een boerenleenbank met de boeren uit de omgeving. Het besef dat boeren nog niet zo lang geleden (in 1911) zelf hun bank oprichten, brengt het 'organiseren van ons groothuishouden' ineens heel dicht bij de mens. Zowel door de eigen beslissing om een bank op te richten als door de spanning van de boeren dat je met een gezamenlijke bank ook iets uit handen geeft. Lees verder

2/07/2013 Anne-Marie Poorthuis: Verbinden van netwerken rond het thema 'Opnieuw organiseren van ons groothuishouden'
Op zoek naar essenties en met de ambitie om netwerken te verbinden, hebben we 'opnieuw organiseren van ons groothuishouden' tot thema gemaakt. Inmiddels zijn wat stappen gezet. Zo zijn er verschillende netwerken betrokken bij het thema, bijeenkomsten met initiatieven en voorbeelden bezocht, onderzoekers gestimuleerd en lijnen uitgezet. Hoe worden relaties gelegd en bewegingen opgezocht? Wat maakt voorbeelden interessant? Wat draagt dit bij aan de ambitie om netwerken te verbinden? Lees verder