Stichting Eigentijdse Verbindingen

Eigentijds Lokaal

Het netwerkprogramma Eigentijds Lokaal faciliteert het (zelf)organiseren van een wijk, dorp of stad rond een actueel maatschappelijk thema. Het netwerkprogramma gaat uit van initiatiefkracht, maakt netwerken, kennis, mogelijkheden en praktijken zichtbaar en toegankelijk en versterkt het eigen vermogen van een wijk of stad om vraagstukken aan te kunnen. Iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving, zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeente, politiek, professionals, kunstenaars, ontwerpers enzovoort kan op eigen wijze gebruik van maken van het netwerkprogramma.

Vanuit Eigentijdse Verbindingen werken we sinds 2007 met netwerkprogramma's voor de lokale samenleving. In 2015 is de stap genomen om het netwerkprogramma ook digitaal te maken, waardoor de mogelijkheden om met netwerkprogramma's te werken enorm zijn uitgebreid. Zo is het digitale netwerkprogramma opgebouwd uit een aantal tools waar betrokken deelnemers zelfstandig mee kunnen werken, zijn alle opbrengsten van het netwerkprogramma digitaal zichtbaar en toegankelijk en geeft het digitale netwerkprogramma de mogelijkheid om netwerkprogramma's van verschillende wijken of steden met elkaar te verbinden.

Iedere stad of wijk werkt op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden, maar door het gebruik van hetzelfde digitale netwerkprogramma (als raamwerk) en de (levende) netwerkstructuur die daarmee gebouwd wordt, is het eenvoudig om uit te wisselen en te bundelen. Het eigen potentieel van verschillende steden en wijken wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk. Iedereen kan er uit blijven putten.
Het netwerkprogramma is een ontwerp van Anne-Marie Poorthuis (directeur Stichting Eigentijdse Verbindingen) die zich sinds begin jaren negentig bezig houdt met netwerkontwikkeling rond actuele thema's en vraagstukken van organiseren. Delen van het netwerkprogramma, zoals de netwerkanalyse voor initiatiefnemers en de themaverkenning worden door velen in het land gebruikt.

Voorbeelden van netwerkprogramma's zijn Deventer Duurzaam in Gesprek, Netwerkprogramma ivmjongeren Ede, Wageningen, Renkum, Rhenen en Wijk bij Duurstede, Ondernemers voor Jongeren Rhenen, Versterken van Buurtkracht, Renkum en Opvoeden vanuit Eigen Kracht Renkum.

Gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering
Het netwerkprogramma Eigentijds Lokaal sluit aan bij een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering. Het ondersteunen van samen leven, samen werken, samen leren en samen wonen in de lokale samenleving verschuift steeds meer van zorgen voor naar zorgen dat. Dat gaf eerder een verschuiving van aanbodgericht naar vraaggericht en verschuift nu van vraaggericht naar versterken van het eigen vermogen van een lokale samenleving om vraagstukken aan te kunnen. Daardoor ontstaat steeds meer ruimte voor bewoners om zelf het stuur in handen te nemen, initiatieven te nemen en mogelijkheden af te stemmen.