Stichting Eigentijdse Verbindingen

Gemeentelijke Netwerkstrategie voor regievoering

Gemeentelijke regievoering is een belangrijke opgave. De gerichtheid van gemeenten verschuift van aanbod naar vraag naar versterken van vermogen. Het gaat erom het zelforganiserend vermogen om vraagstukken aan te kunnen te versterken.

Naast bewoners en ondernemers maken zowel ondersteunende professionals als gemeentelijke regievoerders als betrokkenen deel uit van de lokale gemeenschap en vervullen daarin een rol. De regievoering rond actuele maatschappelijke thema's vraagt van de gemeente om te acteren in een complex netwerk van relaties en verantwoordelijkheden, waarin veel partijen een rol spelen.

De inzet in een lokale gemeenschap vraagt zowel ondernemendheid en maatschappelijkheid als gemeenschappelijkheid en zelforganisatie. Ambitie is dat iedereen op eigen wijze bijdraagt. Gemeenten zoeken hoe ze tot verantwoordelijkheidsverschuiving kunnen komen, de aandacht voor actuele maatschappelijke thema's faciliteren en aansluiten bij de eigen initiatiefkracht van de lokale gemeenschap.
Van 2012-2014 hebben we met de gemeente Renkum in drie fasen gewerkt aan een gemeentelijke netwerkstrategie voor regievoering, een sociaal stelsel dat je steeds opnieuw opbouwt en de ontwikkeling van de dorpsgemeenschap. Gebouwd is aan een organisch samenspel tussen dorpsbewoners, professionals en gemeente.

Daarnaast vraagt ook het eigen organiseren van faciliterende organisaties (zoals de eigen organisatie achter gemeente en professionals) aandacht. Als faciliterende schakel tussen gezamenlijke ambities en concrete praktijk moet je steeds meebewegen met de veranderende wereld en bouwen aan nieuwe verbindingen waar alles wat betrokken is in past.

Dit is uitgewerkt in een drietal boekjes: