Stichting Eigentijdse Verbindingen

Leergang facilitators (digitale) netwerkprogramma

Kijk voor actuele data in de agenda en neem voor informatie over toekomstige data van leergangen, workshops en netwerkbijeenkomsten contact op met Eigentijdse Verbindingen.

Facilitators begeleiden teams bij de start en de uitvoering van het netwerkprogramma. Een netwerkprogramma is een werkwijze én een digitaal hulpmiddel voor het (zelf)organiseren van ontwikkeling in een wijk, dorp, stad, organisatie en onderzoek.

Facilitators begeleiden teams bij de start en de uitvoering van het netwerkprogramma. Een facilitator heeft de volgende rollen:
  • Introduceren netwerkorganiseren
  • Inrichten digitale netwerkprogramma rond het actuele thema
  • Trainen team dat is samengesteld rond het actuele thema en dat motor is voor het netwerkprogramma
  • Praktijkondersteuning team gedurende het netwerkprogramma
  • Verzamelen vragen en communiceren met helpdesk digitale netwerkprogramma
  • Faciliteren programmalijn en afronding netwerkprogramma
  • Digitaal beschikbaar houden van opbrengsten (ook na afronding netwerkprogramma)
  • Voorbereiden van onderzoek
Met een netwerkprogramma brengen we periodiek het gesprek op gang rond een actueel thema, bouwen aan initiatieven en netwerken, verzamelen kennis, onderzoeken mogelijkheden en organiseren ontmoetingen. Het digitale netwerkprogramma (VioNet), in 2015 ontwikkeld, is opgebouwd uit een aantal tools waarmee betrokkenen zelfstandig kunnen werken en alle opbrengsten van het netwerkprogramma zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. Het digitale netwerkprogramma werkt als een raamwerk voor organiseren en bouwt aan een levende netwerkstructuur waarmee iedere stad, wijk, organisatie of onderzoeker op zijn eigen manier en met zijn eigen mensen en mogelijkheden kan werken. Het eigen potentieel van verschillende steden, wijken, organisaties en onderzoekers wordt daarmee breed zichtbaar en toegankelijk, is eenvoudig om uit te wisselen of te bundelen en iedereen (van bewoner tot bestuurder) kan op eigen wijze uit de opbrengsten putten.
Specialisaties voor facilitators
Als facilitor kun je je specialiseren richting Onderzoekend Bouwen, richting Eigentijds Lokaal en richting Netwerkorganisatie in Bedrijf.

Onderzoekend bouwen
Onderzoek, onderwijs en samenleving zijn nauw met elkaar verbonden. Toch is het niet eenvoudig om de relaties te leggen en deze productief te maken. Kijken we naar Hogescholen dan zien we dat de samenwerking tussen onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving niet altijd makkelijk van de grond komt. Een (digitaal) netwerkprogramma helpt om relaties te leggen en de verschillende vertrekpunten van onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving bij elkaar te brengen in een gezamenlijk onderzoek rond een actueel thema. Uitdaging is om daarbij de verschillende vertrekpunten optimaal tot zijn recht te laten komen.

Eigentijds Lokaal
Het wordt steeds meer vanzelfsprekend dat een lokale gemeenschap zelf organiseert. Initiatieven komen op en initiatiefkracht wordt gestimuleerd. Maar hoe kom je nu van een persoonlijk initiatief tot een gedeeld thema en een gezamenlijke praktijk? Een (digitaal) netwerkprogramma is een eenvoudig hulpmiddel dat iedereen die betrokken is bij de lokale samenleving kan gebruiken zoals bewoners, ondernemers, onderzoekers, gemeenteambtenaren, politici, professionals, kunstenaars, ontwerpers en anderen. Het maakt niet uit waar het initiatief begint. De kunst is om het verder te brengen. Uitdaging voor bewoners is om zelforganiserend te zijn. Uitdaging voor gemeente en professionals is om het zelforganiserend vermogen om vraagstukken aan te kunnen te stimuleren en te faciliteren.

Netwerkorganisatie in Bedrijf
Steeds meer bedrijven en maatschappelijke organisaties noemen zich netwerkorganisatie. Maar hoe bouwen we een netwerkorganisatie op? En hoe houden we een netwerkorganisatie levend? Een (digitaal) netwerkprogramma helpt een (netwerk)organisatie levend houden door deze met alle ingredienten die er zijn steeds opnieuw op te bouwen. Een actueel thema is daarbij de gezamenlijke motor. Om een bedrijf op te bouwen of te vernieuwen kun je beginnen met 'het netwerkorganisatie zijn' zelf tot thema te maken en met het netwerkprogramma het gesprek daarover door het bedrijf heen te organiseren.