Stichting Eigentijdse Verbindingen

Projecten, platforms en netwerken Eigentijdse Verbindingen

Eigentijdse Verbindingen ondersteunt en investeert in verschillende bewegingen, netwerken en platforms. We faciliteren en bouwen daaraan met behulp van het netwerkprogramma en een digitaal platform (Vionet) en investeren in netwerkontwikkeling rond actuele maatschappelijke thema's. We initieren zelf ook bewegingen en verbinden ons met bewegingen waar we deel van willen uitmaken. Zie voor eerdere projecten de publicaties.

Platform Samenleren van Samenleven in het Gooi

Facebook Samenleren van Samenleven in het Gooi


Energie Verbonden in het Gooi
Regionaal Ontwikkelcentrum Duurzame Samenleving


Big History Primair Onderwijs

Big History Association
, internationale associatie van wetenschappers, opleiders en praktijkmensen, probeert om de geïntegreerde geschiedenis van de kosmos, de aarde, het leven, en de mensheid te begrijpen met behulp van het best beschikbare empirische bewijs en de beste wetenschappelijke methoden.
Netwerkprofessionaliteit (Eigentijdse Verbindingen)

LinkedIngroep


Economische transities Nederland

Bij elkaar brengen van bewegingen, NGO's, nieuw economisch denken, bedrijven en verbinders. De diversiteit op het gebied van nieuwe economie is groot. Dat is hoopvol. Ook de uitdaging om te bouwen aan verbindingen.


Een op waarden gebaseerde economie waarvan Christian Felber de grondlegger is.Zie het boek Ware Winst
Gemene Goed Economie
Gemene Goed Economie het Gooi

Campus Orleon, platform onderzoekende samenleving