Stichting Eigentijdse Verbindingen

Netwerk Eigentijdse Verbindingen

Eigentijdse Verbindingen bouwt aan een netwerk van netwerkprofessionals, die zich specaliseren in netwerkorganiseren. Heb je interesse om mee te werken in de projecten en netwerkprogramma's van Eigentijdse Verbindingen neem dan contact op.

We hebben ook een linkedIn-groep Netwerkprofessionaliteit waar je lid van kunt worden en op de hoogte kunt blijven van thema's, bijeenkomsten en netwerken.
Andere netwerken waar we mee samenwerken

Campus Orleon, platform van en voor onderzoekers in de samenleving. Geeft identiteit aan de onderzoekende samenleving.

Zie ook het netwerkprogramma 'De onderzoekende samenleving' waarmee we de identiteit van de onderzoekende samenleving nader onderzoeken en bouwen.

Big History Association, internationale associatie van wetenschappers, opleiders en praktijkmensen, probeert om de geïntegreerde geschiedenis van de kosmos, de aarde, het leven, en de mensheid te begrijpen met behulp van het best beschikbare empirische bewijs en de beste wetenschappelijke methoden. Kosmische opvoeding en onderwijs van Maria Montessori wordt gezien als een voorbeeld van Big History education. Met een netwerk van leraren, opleiders en onderzoekers onderzoeken we ter voorbereiding van de International Big History Conference (15-17 juli te Amsterdam)de vraag 'hoe we het kind mee kunnen nemen in het zelfstandig bevragen en onderzoeken van ruimte en tijd'.

Gemene Goed Economie Netwerk Nederland. Netwerk dat bouwt aan een economisch systeem dat het algemeen belang in het centrum van de economische activiteit plaatst. De Gemene Goed Economie gaat uit van vijf waarden: menselijke waardigheid, coöperatie en solidariteit, ecologische duurzaamheid, sociale gerechtigheid, democratie en transparantie, die we met een netwerkprogramma 'Gemene Goed Economie' nader onderzoeken. Het Nederlandse netwerk Gemene Goed Economie is verbonden met het internationale netwerk Economy for the Common Good (Gemeinwohl Ökonomie). De beweging is in 2010 in Oostenrijk ontstaan en inmiddels zijn er netwerken in veel landen van Europa en Zuidamerika. Personen, bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen ed, vormen regionale energievelden om de gemene goed economie te vertalen naar de eigen situatie. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Zie voor agenda de website en de LinkedIngroep Gemene Goed Economie Netwerk NL