Stichting Eigentijdse Verbindingen

Onderzoekend bouwen

De relatie tussen onderzoek, onderwijs en samenleving

Eigentijdse Verbindingen werkt samen met betrokkenen (lectoren, docenten en studenten) aan de toepassing van het digitale netwerkprogramma voor onderzoek in het Hoger Onderwijs.

Onderzoek, onderwijs en samenleving zijn nauw met elkaar verbonden. Toch is het niet eenvoudig om de relaties te leggen en deze productief te maken. Kijken we naar hogescholen dan zien we dat de samenwerking tussen onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving niet altijd makkelijk van de grond komt. Een (digitaal) netwerkprogramma helpt om relaties te leggen en de verschillende vertrekpunten van onderzoekers, opleiders en studenten en samenleving bij elkaar te brengen in een gezamenlijk onderzoek rond een actueel thema.
Versterken onderzoekend vermogen samenleving

Samen met Campus Orleon richt Eigentijdse Verbindingen zich op het versterken van het onderzoekend vermogen van de samenleving. Campus Orleon bouwt aan een netwerk van onderzoekers, biedt faciliteiten en ontwikkelt methodologie die het onderzoekend vermogen van de samenleving versterken. Eigentijdse Verbindingen investeert via netwerkprogramma´s in de onderzoekende samenleving. Van januari 2016-december 2016 nodigen we het netwerk van Campus Orleon uit om 'de onderzoekende samenleving' zelf tot thema te maken, nader te onderzoeken en daarmee een bijdrage te leveren aan de identiteit van de onderzoekende samenleving.