Stichting Eigentijdse Verbindingen

Projecten, Onderzoek en Conceptontwikkeling

Eigentijdse Verbindingen volgt mensen, gemeenschappen, gemeenten en organisaties in ontwikkeling en faciliteert bij het bouwen van netwerken, het op gang brengen van beweging en het (netwerk)organiseren van projecten en programma's rond initiatieven en actuele thema's.

Actueel
  • Oproep in het Gooi: geĆÆnspireerd door de internationale beweging van de Gemene Goed Economie (http://gemenegoedeconomie.nl)en in samenwerking met Arjo Klamer, met behulp van een netwerkprogramma in regio het Gooi een beweging op gang brengen die bouwt aan een op waarden gebaseerde economie. Een economie die bijdraagt aan een menswaardige, coƶperatieve, ecologische, rechtvaardige en democratische toekomst.

  • Netwerkprogramma's rond actuele maatschappelijke thema's. Eigentijdse Verbindingen investeert in 2016 samen met Solid WebCode in het verder bouwen en testen van het (digitale) netwerkprogramma. Zie voor informatie over het digitale netwerkprogramma de website http://netwerkprogramma.nl.

  • Opbouwen Montessoriplatform Kosmische Opvoeding en Onderwijs. Eigentijdse Verbindingen onderzoekt en bouwt samen met Uitgeverij De Arend en een netwerk van Montessorileerkrachten en opleiders het Montessori-onderwijs als voorbeeld van Big History primair onderwijs. Presentatie op de (internationale Big History conferentie van 14-17 juli 2016 te Amsterdam. Zie publicatie.

  • Opbouw Netwerk Gemene Goed Economie in Nederland. Faciliteren van organisatie en ontwikkeling. Organiseren van werkconferenties. Zie http://gemenegoedeconomie.nl. De Gemene Goed Economie Nederland maakt deel uit van het internationale netwerk Economy for the Common Good. Zie http://ecogood.org

  • Cultuurhistorische wandel- en fietsroutes Gemeente Rheden. Eigentijdse Verbindingen faciliteert Erfgoed Leeft bij het (netwerk)organiseren van projecten voor het samen met een netwerk van lokale betrokkenen, zoals landeigenaren en belangenverenigingen ontwerpen en beheren van cultuurhistorische wandel- en fietsroutes.