Stichting Eigentijdse Verbindingen

Deventer Duurzaam in gesprek

Netwerkverkenning Deventer
Op 3 juli 2008 was de slotbijeenkomst van Deventer Duurzaam in Gesprek en is de publicatie Netwerkverkenning Deventer. Duurzaamheid als kracht van de stad overhandigd aan burgemeester Andries Heidema.

Klavertje 4 prijs 2008
Op 27 juni heeft de Stichting Eigentijdse Verbindingen de Klavertje 4 prijs 2008 ontvangen van Groen Links Deventer. Uit het juryrapport het volgende: De Stichting Eigentijdse Verbindingen heeft het aangedurfd om op basis van particulier initiatief een groot netwerk van maatschappelijke organisaties binnen Deventer te verzamelen rondom het thema Duurzaamheid. Lees verder het juryrapport

Deventer Duurzaam in Gesprek
Een toepassing van het netwerkprogramma voor stedelijke en regionale netwerkontwikkeling rond maatschappelijke thema's van de Stichting Eigentijdse Verbindingen. Dit is een programma voor het stimuleren van initiatieven, bouwen aan netwerken, leggen van relaties en creëren draagkracht rond een maatschappelijk thema, zoals in dit geval duurzaamheid. Het gaat om het bouwen aan een stevige en toch dynamische basis voor duurzaamheid in de stad en een voedingsbodem voor ieder die met duurzaamheid te maken heeft.

Ambitie is om met het netwerkprogramma in de stad of de regio een gesprekstraditie op gang te brengen rond maatschappelijke thema's, waarbij het vanzelfsprekend wordt om elkaar te ontmoeten, met elkaar uit te wisselen en nieuwsgierig te zijn naar diversiteit.