Stichting Eigentijdse Verbindingen

            Netwerkprogramma ivmJongeren


Het netwerkprogramma ivmJongeren is een werkwijze van jongerenwerkers voor het
ondernemend en opbouwend werken met jongeren en omgeving. Je gaat uit van de
initiatiefkracht van jongeren en bouwt met betrokkenen via netwerken aan een omgeving
die toegankelijk en aantrekkelijk is voor jongeren. Jongerenwerker en jongeren starten    
het netwerkprogramma jaarlijks in de wijk of de stad aan de hand van een actueel thema
en brengen het gesprek rond het thema breed op gang.

nov 2012     Themanummer ivmJongeren   jan 2012       

Met een plan voor de toekomst kom je verder blog Maria Verkade en haar initiatief         
OndernemendJong Wageningen
Vanuit vertrouwen verantwoordelijkheid geven blog Petra Smolders